Македониjа 24

Нов оглас за самовработување

Објавени: 31 октомври 2014 Категорија: Македонија

Огласот кој го најави премиерот Груевски, а на кој државата ќе понуди финансиска поддршка и можност за добива...

Интервју

prev next