Македониjа 24

Нова музејска поставкa посветена на Македонците бегалци

Објавени: 25 октомври 2014 Категорија: Македонија

"Нова музејска поставка „Македонците бегалци во Втората светска војна и граѓанската војна во Грција 1940...

Интервју

prev next